Koski-Golf ry:n syyskokous Koskelassa 12.12.

15.11.2016

Kokouskutsu:

Koski-Golf ry:n syyskokous Koskelassa
(Koskelankuja 1, 45700 Kuusankoski)

maanantaina 12.12.2016 klo 18:00

Esillä:

- Sääntöjen 12 §:n määräämät asiat.

Tervetuloa!

Koski-Golf ry
Johtokunta

 Esityslista:

1 Kokouksen avaus

2 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) kaksi ääntenlaskijaa

3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

6 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

7 Valitaan johtokunnan puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi

8 Valitaan kapteeni kahdeksi vuodeksi

9 Valitaan neljä (4) jäsentä johtokuntaan erovuoroisten tilalle

10 Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

11 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

12 Käsitellään muut kokouskutsussa olleet asiat

13 Kokouksen päättäminen