Paikallissäännöt

KOSKIGOLF RY PAIKALLISSÄÄNNÖT


1. Kentällä olevat rakennukset ovat kentän oleellisia osia.

2. Kentällä olevat ajo- ja kulkutiet, kastelulaitteiden kannet, kaivot, sähkökaapit, tuetut puut sekä niiden tukipuut ja kulunohjaukseen käytetyt ketjut ovat kiinteitä haittoja. Vapautuminen vaikutuksesta säännön 24-2b mukaisesti.

3. Väylällä 11 oleva haketettu alue on kentän oleellinen osa.

4. Väylän 16 oikealla puolella olevat korsujen rakenteet ovat kentän oleellisia osia.

5. Pelattaessa reikää 15 ovat 13. reiän valkoiset ulkorajaa osoittavat paalut kiinteitä haittoja (Sääntö 24-2). Paalujen reiän 15 puoleinen sivu on musta. Paalujen poistaminen on kielletty.

6. Pallo on ulkona, kun se on ulkorajojen toisella puolella olevan tien päällä tai sen yli toisella puolella. Pallo on ulkona, vaikka se edellä mainitussa tilanteessa päätyisikin kentän toiselle osalle, jossa pelaaminen on sallittua.

7. Hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa (Sääntö 24-1).

8. Kaikki mittamerkit ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty, vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (Sääntö 24-2).

9. Kiinteät haitat lähellä viheriötä –paikallissääntö on voimassa (ks. Golfin säännöt, Liite I, s. 146–147).

10. Pallon liikuttaminen viheriöllä vahingossa –paikallissääntö on voimassa (ks. ilmoitustaulu)

11. Etäisyyttä mittaavat laitteet sallitaan.

Kaikki kentällä ilmoitetut etäisyydet on mitattu suoraan viheriön keskelle.

RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA

Reikäpeli: Reiän menetys
Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä

KIINTEÄT HAITAT LÄHELLÄ VIHERIÖTÄ –paikallissääntö:

Kiinteiden haittojen vaikutuksesta vapaudutaan Säännön 24-2 mukaisesti.

Lisäksi mikäli kiinteä haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja pallo on enintään kahden mailanmitan päässä kiinteästä haitasta ja tämä haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti:

Pallo täytyy nostaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka (a) ei ole lähempänä reikää, (b) vapauttaa haitasta ja (c) ei ole esteessä tai viheriöllä.

Pallon ollessa viheriöllä ja kiinteä haitta on kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta pelaajan puttilinjalla, voi pelaaja ottaa vapautuksen seuraavasti:

Pallo täytyy nostaa ja asettaa lähimpään paikkaan, joka (a) ei ole lähempänä reikää, (b) vapauttaa haitasta ja (c) ei ole esteessä.

Pallon saa puhdistaa, kun se nostetaan.

Poikkeus: Pelaaja ei kuitenkaan saa tämän paikallissäännön mukaista vapautusta, jos hän ei ilmeisestikään voi lyödä palloaan jonkin muun syyn kuin kiinteän haitan vaikutuksen vuoksi.

PALLON LIIKUTTAMINEN VIHERIÖLLÄ VAHINGOSSA –paikallissääntö:

Sääntöjä 18-2, 18-3 ja 20-1 muokataan seuraavasti:

Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa palloa tai merkkinappia.
Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen Säännön 18-2, 18-3 ja 20-1 mukaisesti.
Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pelaajan pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa.

Huom: Jos todetaan, että pelaajan pallon liikkumisen on aiheuttanut tuuli, vesi tai muu luonnollinen syy kuten painovoima, tulee pallo pelata uudesta sijaintipaikastaan. Vastaavasti edellä mainituilla tavoilla liikkunut merkkinappi tulee asettaa takaisin paikalleen.