Miten vapaudun tilapäisestä vedestä oikein ?

Muistutus vapautumisesta rangaistuksetta.

Syyssateiden alettua on sopiva aika vapaamuotoisesti muistuttaa, mihin tilapäisestä vedestä tulee vapautua sääntöjen mukaisesti.


Tilapäinen vesi käsitellään säännössä:
16 Vapautuminen epänormaaleista kenttäolosuhteista
Tämä sääntö käsittää vapautumisen ilman rangaistusta eläimen tekemästä kolosta, kunnostettavasta alueesta, kiinteästä haitasta tai tilapäisestä vedestä.
Pallon ollessa yleisellä pelialueella, tilapäisestä vedestä (aivan kuten kiinteästä haitastakin, esimerkiksi tiet) on vapauduttava lähimpään täydellisen vapautumisen pisteeseen. Ei suinkaan ”lähimpään pelattavaan paikkaan”, kuten monesti pelaajien puhekieleen on päässyt muotoutumaan. Eikä myöskään lipunlinjassa taaksepäin (ellei lähin piste satu olemaan juuri siinä suunnassa).

Tämä lähin täydellisen vapautumisen piste mitataan pallon alkuperäisestä paikasta siihen pisteeseen yleisellä pelialueella, jossa kyseinen epänormaali kenttäolosuhde ei enää haittaa, eikä se ole lähempänä reikää. Vaikka epänormaali kenttäolosuhde haittaisi lyhyeksi leikatulla alueella, on täysin mahdollista, että lähin piste sijaitsee pusikossa, kivikossa, pitkässä heinässä tai jyrkässä rinteessä. Epänormaalista kenttäolosuhteesta on nimittäin vapauduttava kokonaan, eli pelaajan jalatkaan eivät vapauduttaessa saa jäädä alueelle, josta vapaudutaan. Pelaajan kannattaa huomioida tämä asia, ennen kuin tekee päätöksen vapautuako vai ei. Samasta syystä toisinaan näette tv:ssä tour-pelaajien lyövän asfalttitieltä, koska vapautuminen olisi vienyt pensaikkoon.


Kun tämä lähin täydellisen vapautumisen piste on löytynyt, pallon pudotusalue on yksi mailanmitta pisteestä, ei kuitenkaan lähemmäs reikää.


Vapautuminen epänormaaleista kenttäolosuhteista pallon ollessa greenillä tai bunkkereissa on määritetty erikseen, ja niihin voi tutustua lukemalla säännön 16 tarkemmin. Muistutetaan kuitenkin tässä, että bunkkerista ei rangaistuksetta pääse ulos, vaikka se olisi reunojaan myöten täynnä vettä, ellei kyseistä bunkkeria ole erikseen määritetty korjausalueeksi. Rangaistuksetta voi vapautua bunkkeriin sääntöjen ohjeistamalla tavalla.
Ohessa suora linkki sääntöön 16:
https://www.randa.org/fi-FI/rog/the-rules-of-golf/rule-16


Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta: Yleinen rangaistus (kaksi lyöntiä) Säännön 14.7a nojalla.

Kuinka reikä pelataan loppuun sen jälkeen, jos lyöntipelissä on pelattu väärästä paikasta?
Jos kyseessä ei ole vakava sääntörike, eli pelaaja ei ole saanut hyötyä väärästä paikasta pelaamisesta:
- Pelaajan täytyy pelata reikä pallolla, joka on pelattu väärästä paikasta korjaamatta virhettä.
Jos kyseessä on vakava sääntörike, eli pelaaja on saanut merkittävää hyötyä pelaamalla pallonsa väärästä paikasta:
- Pelaajan täytyy korjata virhe pelaamalla reikä loppuun sääntöjen mukaisesti oikeasta paikasta pelatulla pallolla.
- Jos pelaaja ei korjaa virhettä ennen kuin hän suorittaa avauslyönnin seuraavalla reiällä tai, jos kyseessä on kierroksen viimeinen reikä, ennen kuin hän palauttaa tuloskorttinsa, pelaajan tulos hylätään.

Terveisin Kilpailu- ja sääntötoimikunta