Kentän syystiedote

Tiipaikoilla ja griinien ympäristössä on hiekoitus käynnissä. Väyläilmastus on saatu tehtyä ja seuraavaksi aloitetaan tiipaikkojen ja forejen holkittaminen. Holkituksesta syntyneet papanat kerätään/siivotaan pois sitä mukaa, kun työ etenee.

Greenejä tullaan lannoittamaan syksyn mittaan nestemäisellä lannoitteella, joka sisältää myös biostimulantteja. Myös kosteudenpoistoainetta käytetään. Myöhemmin syksyllä myös griinit syväilmastetaan ja muutamalla griinillä kokeillaan voimakasta hiekoitusta, jotta nähdään sen vaikutus talvituhojen välttämisessä.

Rangetee on ilmastettu, kylvetty ja dressattu kasvualustalla. Tästä johtuen narujen paikka pysyy loppukauden etureunassa, jotta lyöntialue saa rauhassa elpyä.

Kastelujärjestelmän tyhjennys tehdään viikoilla 37-38. Kun putket on saatu tyhjennettyä, aloitetaan sadettimien korjaus väylillä.Myös niittyalueiden lyhyeksi leikkaaminen aloitetaan talvea varten.

Kentällä on muutamia korjauskohteita, joiden suorittaminen on vielä suunnitteluasteella. Nämä eivät kuitenkaan tule juurikaan vaikuttamaan pelaamiseen syksyllä.

Normaalit kentänhoitotoimet jatkuvat niin pitkään kuin sää sitä vaatii. Väylät ovat tällä hetkellä sen verran märkiä että niiden leikkaamista vältetään.

Kenttämestari