EU-tietosuoja-asetus (GDPR) tuli voimaan 25.5.2018

24.05.2018

Henkilötietojen käsittelyn on oltava asetuksen mukaista.


Tietosuoja-asetuksesta käytetään myös nimitystä GDPR eli General Data Protection Regulation. Sen tarkoituksena on ajantasaistaa tietosuojan sääntelyä. Teknologia on kehittynyt niin paljon, että tietosuojasta huolehtimiseen tarvitaan uudenlaista sääntelyä.


Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on, että kansalaiset voivat hallita tietojaan paremmin. Asetus sääntelee mm. henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja luovuttamista sekä näihin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia. Lähes kaikki yritykset käsittelevät toiminnassaan henkilötietoja. Säännöt ovat samat kaikille EU:ssa toimiville yrityksille kotipaikasta riippumatta.


Suomen Golfliitto on laatinut yhdessä seurojen kanssa tietosuojaselosteen, jossa kerrotaan, mitä ja miten golfyhteisöt antavat EU:n tietosuoja-asetuksen ("Tietosuoja-asetus") edellyttämiä tietoja rekisteröidylle.

KoskiGolfin tietosuojaselosteeseen voit tutustua tästä.

 

Yleisimmät tietosuoja-asetusta koskevat kysymykset ja vastaukset


Kysymys: Haluaisin tietää, mitä tietoja KoskiGolf kerää minusta?


Vastaus: KoskiGolf kerää sellaista tietoa, jota tarvitaan auttaaksemme teitä jäseniä käyttämään KoskiGolfin palveluja, kehittääksemme palvelujamme tai lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen.


Kysymys: Mitä tietoja Golfboxista löytyy?

Vastaus:
Tietoja, jota te olette itse antaneet Green Card-suorituksen yhteydessä, hakiessanne Koski-Golf ry:n jäsenyyttä tai ostaessanne KoskiGolfin palveluja: Nimi, osoite, sähköposti, puhelin jne.

KoskiGolf on antanut teille tietoja, kuten jäsennumeron, mahdollisesti osakkeen numeron ja laittaa niistä, kuten muistakin käyttämistänne palveluista vuosittain teille laskuja.

Lisäksi tietoja kertyy KoskiGolf -yhteisön palvelujen käyttämisestä, kuten tasoituksen muutokset, peliaikojen varaus, kilpailutiedot jne.

Lisätietoa löydät tietosuojaselosteesta, joka löytyy KoskiGolfin nettisivuilta sekä kirjallisesti toimistosta.