HAKU PRO-RYHMÄÄN 2021 avattu

14.01.2021

HAKU PRO-ryhmään käynnissä

KoskiGolf perusti 2018 PRO-rahaston ja siihen liittyvän PRO-ryhmän.

Nyt voit hakea ryhmään kaudelle 2021. Kirjoita lyhyt vapaamuotoinen hakemus miksi juuri sinut pitäisi valita ryhmään.

Liitä mukaan tulevan kauden kipailukalenterisi tai -suunnitelmasi ja tavoitteesi golfin suhteen.
Hakemukset osoitteeseen mika.niinimaki@koskigolf.fi tai suljetussa kirjekuoressa toimistoon. Kirjoita kuoreen PRO-ryhmä.

Hakemukset tulee olla toimitettuna jompaankumpaan paikkaan viimeistään 14.02.2021 mennessä.
Tarkemmat tiedot rahastosta alla olevasta selvityksestä.

KosG johtokunta

KOSKIGOLFIN PRO-RAHASTO – TUE GOLFIN AMMATTILAISUUTEEN PYRKIVIÄ KOSKIGOLFILAISIA

PRO-rahasto – mikä ja miksi?

KoskiGolf Ry on perustanut PRO-rahaston ja PRO-ryhmän tukeakseen taloudellisesti golf-ammattilaisuuteen tähtääviä seuran golflupauksia. PRO-rahaston perustaminen on tullut ajankohtaiseksi keväällä 2016 golfliiton lakkautettua urheilijoiden stipendirahaston johtuen verotuksellisista ja amatöörisääntöihin perustuvista syistä. Halukkaat ovat siis aiemmin voineet tukea golfareita liiton stipendirahaston kautta, mutta nyt vastuu on siirretty seuroille. KoskiGolfin PRO-ryhmän jäsenet valitsee vuosittain seuran johtokunta. PRO-ryhmään haetaan erikseen kalenterivuosittain. PRO-ryhmässä voi olla enintään 5 pelaajaa, kuitenkin heitä pitää olla vähintään 2. 
Lahjakkaiden golfareiden tukeminen on todella tärkeää !
Golfin säännöt ovat kautta aikain tehnyt selvän eron amatööri- ja ammattilaispelaajan välillä. Molempia ryhmiä koskevat tarkat säännöt miten pelaajan uraa voidaan tukea. Amatöörisäännöt käytännössä kieltävät ammattilaisuuteen tähtäävien amatööripelaajien rahallisen tukemisen. He eivät siis voi vastaanottaa mitään tukea yhteisöiltä tai yksityishenkilöiltä uran siinä vaiheessa kuin sitä ehkä eniten tarvitaan. Suomen pääkiertueilla ja maajoukkuetasolla kilpailuja kiertävien pelaajien vuosibudjetti kohoaa helposti yli 10 000 euroon.
Ainoa amatöörisääntöjen mukainen tukeminen on mahdollista vain seuran ylläpitämän stipendi-rahaston kautta.

2021 PRO-ryhmän pelaajien valinta
Perustettu PRO-rahasto toimii amatöörisääntöjen ja verottajan hyväksymän tavan mukaisesti. Seuran johtokunta valitsee kaudelle 2021 kahdesta viiteen KoskiGolfin pelaajaa PRO-ryhmään. 

Miten tukeminen tapahtuu käytännössä ?


PRO-ryhmälle on perustettu tili, jonne rahaa voi lahjoittaa. Seuran johtokunta jakaa rahaa PRO-ryhmän pelaajille tarpeen mukaan kuluja vastaan. Varoja ei käytetä mihinkään muuhun kuin PRO-ryhmän pelaajien tukemiseen. Lahjoituksen voi tehdä omissa nimissä tai yrityksen nimellä. Rahaa jaetaan vain sen verran kuin lahjoituksin on rahaa saatu tilille. Lahjoituksen antaja ei voi itse vaikuttaa siihen mihin tai kenelle lahjoitus kohdentuu.
Yrityksille tiedoksi että valitettavasti tämänkaltaisia lahjoituksia ei hyväksytä verotuksessa vähennyksiin.

KosG johtokunta