Paikallissäännöt

KOSKI GOLF RY PAIKALLISSÄÄNNÖT

1. Kentällä olevat rakennukset ja väylän 16 oikealla puolella olevat korsujen rakenteet ovat kentän olennaisia rakenteita.

2. Väylällä 11 oleva haketettu alue on kentän olennainen rakenne.

3. Kentällä olevat ajo- ja kulkutiet, kastelulaitteiden kannet, kaivot, sähkökaapit, tuetut puut sekä niiden tukipuut ja kulunohjaukseen käytetyt ketjut, narut ja muut kulunohjaukseen tarkoitetut välineet  ovat kiinteitä haittoja.

4. Pelattaessa reikää 8 alueet, jotka on merkitty valkoisin tolpin, ovat ulkona. Tolpat ovat ulkorajan merkkejä pelattaessa reikää 8. Muita reikiä pelattaessa ne ovat kiinteitä haittoja.

5. Kaikki mittamerkit ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty.

6. Kiinteästä haitasta saa vapautua Säännön 16 .1 mukaisesti. Pelaajalla on käytössään myös seuraavat vapautumisvaihtoehdot, kun kiinteät haitat ovat lähellä viheriötä ja pelaajan pelilinjalla:

Pallon ollessa yleisellä pelialueella, pelaaja voi vapautua Säännön 16 .1b nojalla kiinteän haitan ollessa pelilinjalla ja sijaitessa enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä ja enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta.

Poikkeus – Vapautumista ei sallita, jos pelilinja ei ole tarkoituksenmukainen. Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.

7. Pallo on ulkona, jos se päätyy väylien 2, 3 ja 4 väliselle tielle tai tien toiselle puolelle. Pallo on ulkona, vaikka se edellä mainitussa tapauksessa päätyisikin kentän toiselle osalle, jossa pelaaminen on sallittua.

RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA:

Yleinen rangaistus (reiän menetys reikäpelissä, kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä)
Kaikki kentällä ilmoitetut etäisyydet on mitattu suoraan viheriön keskelle.