Syyskokous 9.12.2019, Tervetuloa!

Tervetuloa Koski-Golf ry:n syyskokoukseen valitsemaan uutta puheenjohtajaa, sekä uusia jäseniä seuran johtokuntaan.

 

Kokouskutsu


Koski-Golf ry:n varsinainen syyskokous
Aika: maanantaina 9.12.2019 klo 18:00
Paikka: Koskela, Koskelankuja 1, 45700 Kuusankoski

Kokouksessa käsitellään sääntömuutos sekä sääntöjen 12§ määräämät asiat.

Kokouksen asiakirjat esillä kokouspaikalla.

Kokouksen osanottajien rekisteröinti aloitetaan kokouspaikalla klo 17.30

Johtokunta

 

Kokousaineistot voit ladata tästä 

Kokouskutsu  Toimintasuunnitelma  Budjetti 2020  Sääntömuutosehdotus

Sääntömuutos:

Johtokunnassa on kuluneena kautena kiinnitetty huomiota siihen, että toimikunnat tekevät osittain päällekkäistä työtä, lisäksi johtokunnan koko on todettu melko suureksi. On myös todettu, että nykyaikainen viestintä tapahtuu enemmän sähköisissä medioissa ja on lisäksi kustannustehokasta. Toimintojen tehostamisen, kustannussäästöjen ja tehtävien siirron palkatulle henkilökunnalle johdosta johtokunta ehdottaa seuraavia sääntömuutoksia:

10§ Seuran hallinto

Kohta:
Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, jossa on kymmenen (10) jäsentä, ja johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valitut puheenjohtaja ja kapteeni, sekä kahdeksi toimintavuodeksi valitut kahdeksan jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain.


muutetaan muotoon:


Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, jossa on kahdeksasta – kymmeneen (8-10) jäsentä, ja johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valitut puheenjohtaja ja kapteeni, sekä kahdeksi toimintavuodeksi valitut kuudesta – kahdeksaan (6-8) jäsentä. Johtokunnan jäsenistä kolmesta – neljään (3 – 4) jäsentä on erovuorossa vuosittain.

11§ Seuran varsinaiset kokoukset

Kohta:
Kutsu varsinaiseen kokoukseen on julkaistava golfkentän ilmoitustaululla ja ainakin yhdessä johtokunnan erikseen nimeämässä paikallisessa sanomalehdessä.

muutetaan muotoon:

Kutsu varsinaiseen kokoukseen on julkaistava golfkentän ilmoitustaululla, sekä seuran käytettävissä olevissa sähköisissä ilmoituskanavissa. (esim. seuran nettisivut)

 

Tänä vuonna valitaan seuralle puheenjohtaja sekä 2-4 johtokunnan jäsentä.

Puheenjohtaja :

Marraskuussa 2019 seuran puheenjohtajana toiminut Mika Niinimäki siirtyi Kuusankosken Golfkeskus Oy:n toimitusjohtajaksi / Koski-Golf ry:n toiminnanjohtajaksi. Niinimäellä olisi ollut vielä vuosi 2020 toimikauttaan jäljellä ja seuran sääntöjen mukaan uusi puheenjohtaja valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että uusi puheenjohtaja valitaan poikkeuksellisesti vain 1 vuoden toimikaudelle.

Erovuorossa olevat johtokunnan jäsenet:

• Tonja Tynys (Sääntö- ja tasoitustoimikunta)
• Jukka Leino (Tiedotustoimikunta)
• Marleena Naukkarinen (Ladytoimikunta / ladykapteeni)
• Pekka Vesanto (Jäsentoimikunta)

Erovuorossa oleva voidaan valita jatkokaudelle.

Seuraavat henkilöt ovat ilmoittautuneet ehdokkaiksi johtokuntaan tai puheenjohtajaksi.

(ilmoitettu toimistoon 27.11.2019 mennessä):

Puheenjohtajaksi ehdolla: Timo Tuuri


Johtokuntaan ovat ehdolla: Marleena Naukkarinen, Hanna Tiihonen ja Pekka Vesanto.

Kaikki edellä ilmoitetut paikat ovat avoinna ja niihin voi ilmoittautua ehdolle etukäteen Koski-Golfin toimistoon: toimisto@koskigolf.f, puh. 020 742 9820 tai toiminnanjohtajalle; mika.niinimaki@koskigolf.fi p. 040 848 2849.

Sääntöjen mukaan luonnollisesti myös paikan päällä voidaan ehdottaa jäseniä ehdolle johtokuntaan.

Johtokunnassa jatkavat: Sami Halme, Petteri Pasanen, Minna Ranki ja Leo Ollikainen.

Jos olet kiinnostunut paikasta johtokunnassa tai tiedät jonkun, joka olisi kiinnostunut, ilmoittaudu tai ilmianna hänet johonkin edellä olevaan numeroon tai sähköpostiin.

Johtokunnan jäsenten roolit ja tehtävät:

Seuran säännöt määrittelevät ainoastaan seuraavat roolit; johtokunnan puheenjohtaja ja kapteeni. Lopulliset tehtäväalueet ja niiden lopullisen vastuujaon kaudelle 2020 määrittelee ja päättää uusi johtokunta.
Johtokunnan ja hallituksen tehtävät


Jotta tiedämme ketä äänestää ja mihin äänestää, kertaamme miten seura ja yhtiö toimivat.

Golfyhteisöämme johtaa seuran (Koski-Golf ry.) johtokunta ja golfyhtiön (Kuusankosken Golfkeskus Oy) hallitus.

Karkeasti työnjaon voi jakaa seuraavasti:

- Koski-Golf ry:n johtokunta vastaa pääasiassa seuraamme (jäsenet) koskevista asioista ja toiminnoista, kuten juniori- ja valmennustoiminta, klubitoiminta, naistoiminta, senioritoiminta, avoimet kilpailut ja tapahtumat jne.

- Kuusankosken Golfkeskus Oy:n hallitus (osakkeenomistajat) puolestaan vastaa palveluista ja kaikkeen omaisuuteen, kuten kenttään, klubiin ja niiden hoitoon liittyvistä asioista. Esimerkiksi kaikki kenttätyöntekijämme ovat yhtiön palkkalistoilla. Sen sijaan esim. caddiemasterit ovat seuran (Koski-Golf ry) palkkalistoilla ja seura maksaa myös osan toiminnanjohtajan ja palvelupäällikön palkoista. Kuusankosken Golfkeskus Oy toimii yhdessä yrittäjien kanssa, jotka tuottavat mm. proshop, alkeiskurssi- ym. opetus- ja valmennuspalveluja.

Yhdistyksen säännöt määrittelevät johtokunnan jäsenten määrän (puheenjohtaja, kapteeni ja kuusi -kahdeksan muuta jäsentä), jäsenyysajan, sekä vastuualueet, mm. puheenjohtajan ja kapteenin osalta jne.

Viime vuosien käytäntö on osoittanut, että seuran sääntöjen määräämien roolien lisäksi, jokaisella vastuualueella, (esim. kilpailutoiminta, senioritoiminta jne.) on hyvä olla vastuuhenkilö johtokunnassa. Kyseinen vastuuhenkilö vastaa oman vastuualueensa toimintasuunnitelmasta, toimintasuunnitelman toteutuksesta ja taloudesta.
Operatiivisesti toimintaa pyöritetään yhdessä toimikunnan kanssa, jonka valittu johtokunnan jäsen muodostaa. Toimikunnan koko vaihtelee tarpeen mukaan. Toimikuntien valmistelemat toimintasuunnitelmat hyväksyy syyskokous. Seuran toimintaa johtaa puheenjohtaja yhdessä toimikuntien kanssa. Toiminnanjohtaja ja muu seuran palkattu henkilöstö tukevat toimikuntien toimintaa.

Yhtiön puolella taas yhtiön hallitus ohjaa ja antaa tavoitteet sekä suuntaviivat toimitusjohtajalle, joka on vastuussa yhtiön operatiivisesta toiminnasta. Toimitusjohtaja pyörittää koko yhtiön palvelutuotantoa yhdessä palkatun henkilöstön ja yrittäjien kanssa. Hänen tukenaan hallituksen lisäksi on mm. hallituksen alaisuudessa toimiva kenttätoimikunta.

 

Miten johtokunta valitaan?


Seuran johtokunnan jäsenet valitaan aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan, mukaan lukien puheenjohtaja ja kapteeni. Joka vuosi siis 3 - 4 jäsentä on erovuorossa. Jos joku johtokunnan jäsenistä eroaa kesken kauden, valitaan seuraavassa virallisessa kokouksessa hänen loppukaudelleen uusi johtokunnan jäsen.
Johtokunnan paikat täytetään seuran syyskokouksessa
Johtokunnan jäsenet valitaan syyskokouksen yhteydessä – periaatteella jokaisella läsnäolevalla jäsenellä on yksi ääni. Johtokunnan jäseneksi voidaan ehdottaa ketä tahansa seuran jäsentä.

Koski-Golf ry:n (seuran) kokouksessa ovat äänioikeutettuja kaikki läsnäolevat jäsenet.

Kysymys: Voiko yhdistyksen kokouksessa äänestää valtakirjalla?

Vastaus: Yksityinen henkilö ei voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä, ellei säännöissä ole niin määrätty. Säännöissä on siis yksityisten henkilöiden osalta oltava maininta valtakirjojen käyttämisoikeudesta, jos halutaan, että he voivat äänestää valtakirjalla yhdistyksen kokouksessa. Jäsenenä oleva oikeuskelpoinen yhteisö (esim. oy, ry, säätiö) sen sijaan käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa valtuuttamansa edustajan kautta.
Lähde: https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/usein_kysyttya.html

Koski-Golf ry:n säännöissä ei ole mainintaa mahdollisuudesta äänestää valtakirjalla.