Kilpailun keskeytys - Luonnonvoimat

KoskiGolf - Toimikunnan ohje kilpailun keskeyttämiseen, päättämiseen ja tuloslaskentaan

​​​​​​​

Mikäli peli joudutaan keskeyttämään päälle tulevan ukkosen tai jonkin muun pelaajien turvallisuutta uhkaavan tilanteen vuoksi, noudatetaan normaalia kilpailun keskeyttämistä, kunnes ukkorintama on varmasti kulkenut ohi ja pelin jatkaminen on turvallista.

Menettely rankkasateen tai muun luonnonvoiman keskeyttäessä pelin:

Mikäli peli joudutaan keskeyttämään sellaisen rankkasateen vuoksi, joka aiheuttaa tulvimista viheriöillä, väylillä ja bunkkereissa, peli keskeytetään ensin suoraan yhden tunnin ajaksi.
Kilpailijoille ilmoitetaan aika ja paikka, jossa seuraavan kerran tiedotetaan jatketaanko keskeytystä vai pelaamista. Pelaajien tulee tällöin olla valmiina jatkamaan peliä tiedotuksen jälkeen.

Mikäli kenttä ei vielä ole kohtuullisessa pelikunnossa, tästä eteenpäin keskeytystä jatketaan puolen tunnin jaksoissa. Mikäli vielä kahden tunnin kuluttua keskeytyksestä kenttä ei ole pelikuntoinen, ja rankkasateita on tiedossa lisää, voidaan kilpailu päättää. Tätä ratkaisua on kuitenkin viimeiseen asti pyrittävä välttämään.

Lähtökohtaisesti kilpailut pyritään aina pelaamaan loppuun. Kilpailun lopulliselle keskeyttämiselle on oltava painava peruste, ja siitä päättää kilpailunjohto.

Mikäli kilpailua ei voida jatkaa, voidaan tuloslaskennan suhteen menetellä seuraavin vaihtoehdoin:

  1. Yhden pelikierroksen kilpailussa sijoitukset voidaan jakaa niiden pelattujen väylien perusteella, jotka jokainen pelaaja oli ehtinyt pelata ennen kilpailun keskeytystä. Kaikilla tulee kuitenkin olla pelattuna vähintään 9 väylää. Yhteislähtökilpailussa tuloksiin laskettavat väylät tulee olla samat kaikilla pelaajilla.

  2. Kahden tai useamman pelikierroksen kilpailussa voidaan keskeytetyn kierroksen tulokset hylätä ja jakaa sijoitukset muiden kierrosten tulosten perusteella. Tai huomioon voidaan ottaa tulokset myös keskeytetyltä kierrokselta samoin kuin yhden kierroksen kilpailussa.

  3. Koko kilpailun tulokset hylätään ja kilpailu pyritään pelaamaan uudelleen sovittuna ajankohtana.

  4. Koko kilpailun tulokset hylätään ja kilpailu päätetään.

Poikkeukset:
Tapaus 1: Kilpailu on suunniteltu pelattavaksi esim. aamupäivällä, mutta yhdelle tai useammalle pelaajalle on poikkeuksellisesti annettu mahdollisuus pelata kierroksensa myöhempään ajankohtaan.

Mikäli kilpailu tai yksi sen kierroksista on jouduttu päättämään yllämainitun ohjeistuksen mukaisesti ennen kuin myöhemmin kilpailevat ovat ehtineet pelaamaan vähintään 9 väylää, tuloslaskentaan huomioidaan vain alkuperäisen kilpailuaikataulun mukaisesti pelanneiden tulokset.

Tapaus 2: Seuran sisäiset kilpailut, joissa jokainen osakilpailu kerryttää kokonaissaldoa, ja jo kilpailuinfossa on tiedotettu mahdollisuudesta esim. iltapäivälähtöön.

Mikäli kilpailu on jouduttu päättämään yllämainitun ohjeistuksen mukaisesti ennen kuin myöhemmin kilpailevat ovat ehtineet pelaamaan vähintään 9 väylää, kokonaissaldoa kerryttäviä pisteitä ei kyseisestä osakilpailusta jaeta. Mutta mikäli aamupäivälähtöön on osallistunut vähintään 75% kilpailun osallistujista, voidaan osakilpailun palkintojenjakoon soveltaa kohdan 1. mukaista tuloslaskentaa. Mikäli myöhempiin lähtöihin osallistuu yli 25% osallistujista, palkintoja ei jaeta ja koko kilpailun tulokset hylätään.

Säästä, luonnonilmiöistä tai muusta kilpailun järjestäjästä johtumattomasta syystä tapahtuva kilpailun keskeytys tai mitätöinti ei oikeuta palaajia kilpailumaksun palautukseen.

Mikäli pelaaja poistuu ilman hyväksyttävää syytä kilpailusta ennen kuin kilpailun johto on päättänyt kilpailun, hänen tuloksensa hylätään, eikä mitään osaa hänen pelisuorituksestansa huomioida mahdollisiin palkitsemisratkaisuihin.