Pelaajan vastuu tasoituksen oikeellisuudesta

Tasoituksen ylläpidon ja soveltamisen vastuista


Viimeisten kuluneiden vuosien aikana on tullut isoja muutoksia golfsääntöihin, myös tasoituksen määräytymiseen ja ylläpitoon käytettävä järjestelmä on muuttunut WHS-järjestelmään siirtymisen myötä. Korona-ajan poikkeusjärjestelyt ja tarjolle tulleet sähköiset järjestelmät ja eri sovellukset ovat muuttaneet kilpailujen tulosten syötön käytäntöjä ja tasoitustulosten rekisteröintiä. Vaikka moni asia hoituukin tänä päivänä automaattisesti, pelaajien on syytä muistaa pelaajan vastuu tasoituksen ylläpitoon ja oikeellisuuteen liittyen. Seuran sääntö- ja tasoitustoimikunnan tehtäviin kuuluu pelaajien tasoitusten seuraaminen.


Kilpailuissa kilpailunjärjestäjä, eli useimmiten seura, vastaa järjestelmässä olevan tasoituksen soveltamisesta, tulosten yhteenlaskusta ja pelaajan tasoitustyöntien laskennasta kilpailuun ja niiden huomioimisesta nettotuloksessa (Sääntö 3.3b(4)). Tulosten syötön ja tuloskortin täytön ja palauttamisen osalta pelaajan tulee tarkistaa merkitsijän kirjaamat reikätulokset ja varmistaa, että merkitsijä vahvistaa reikäkohtaiset tulokset tuloskorttiin. Tulokset pitää palauttaa toimikunnalle viipymättä kilpailun jälkeen. Pelaajan ei tarvitse enää varmistaa, että hänen tasoituksensa on merkitty tuloskorttiin.


Tulosten syöttö ja käsittely hoituu tänä päivänä useissa kilpailuissa sähköisesti esimerkiksi GameBookin avulla ja tietoja haetaan suoraan Golfliiton keskusrekisteristä ja tulokset palautetaan seuran toimesta järjestelmään tasoituksen ylläpitoa varten. Pelaaja on edellä mainituista menettelyistä huolimatta kuitenkin itse vastuussa tasoituksensa oikeellisuudesta ja ylläpidosta. Tasoituksen ylläpitoon liittyvien määräysten laiminlyönti voi johtaa kilpailussa hylkäämiseen, tasoituksen peruuttamiseen ja kilpailukieltoon määräajaksi.
Täyttääkseen tasoitusmääräysten vaatimukset, pelaajan odotetaan toimivan rehellisesti noudattamalla tasoitusmääräyksiä ja olla käyttämättä tai kiertämättä tasoitusmääräyksiä saavuttaakseen kohtuutonta etua. Pelaajalla voi olla vain yksi tasoitus, jota kotiseura ylläpitää määräysten mukaisesti. Pelaajan odotetaan tietävän tasoituksensa. Pelaajan tulee ilmoittaa tasoitustoimikunnalle tai kilpailusta vastuussa olevalle toimikunnalle kaikista mahdollisista eroista tasoituksessaan ja toimittaa niille tiedot tuloksista, jotka eivät vielä ole tasoitusrekisterissä. Pelaajan täytyy varmistaa, että kaikki, myös ulkomailla pelatut hyväksyttävät tulokset on syötetty tasoitustarkoituksessa tasoitusrekisteriin, jotta tasoitus kuvaisi pelaajan taitotasoa. Pelatessaan tasoituskierrosta pelaajan tulee pelata Golfin Sääntöjen mukaisesti ja yrittää parhaansa jokaisella reiällä. Tarvittaessa pelaajan tulee varmistaa pelikavereiden tulokset.

(Tasoitusmääräykset 2024, Liite A)
Kuinka pelaaja voi tehdä tasoituksen ylläpidosta sujuvaa ja helppoa, jos useat käytössä olevat järjestelmät aiheuttavat jo hämmennystä? Mikäli pelaaja ei halua käyttää älypuhelinsovelluksia, tasoituksen ylläpito hoituu edelleenkin perinteisesti, palauttamalla toimistolle paperiset tuloskortit. Paperinen tuloskortti palautetaan toimikunnalle järjestelmään syötettäväksi ja kortista pitää löytyä reikätulokset, pelaajan ja merkitsijän allekirjoitukset.


Suomen Golfliitto tarjoaa tasoituksen ylläpitoa ja tasoitushistorian seuraamista varten jäsenistön käyttöön ilmaisen eBirdie-sovelluksen, jonka avulla omien tasoitustarkoituksissa pelattujen kierrostulosten syöttäminen on helppoa. eBirdien kautta löytyvät myös Golfin Säännöt, mikäli niiden tuntemus kaipaa päivitystä. Kun useimmat pelaajat käyttävät GameBookia kilpailuihin ilmoittautumiseen, on hyvä varmistaa, että pitää yllä vain yhtä GameBook-pelaajaprofiilia, joka on linkitetty eBirdie-sovellukseen. Näin tasoitustulokset siirtyvät järjestelmien välillä automaattisesti. Tulosten syöttäminen rekisteriin onnistuu myös maksullisella GameBook-versiolla, jossa on muitakin lisäominaisuuksia. Suomen Golfliiton ja Suomen Golfsenioreiden järjestämissä kilpailuissa käytetään paperisten tuloskorttien käytön lisäksi Golfbox-järjestelmää, jonka kautta tulokset siirtyvät tasoitusrekisteriin järjestäjän toimesta.


Kaikki järjestelmät eivät ole aukottomia ja tasoitustulosten rekisteröinnissä voi joskus olla viiveitä. Mikäli huomaat virheen tai tasoitus herättää kysymyksiä, ota yhteyttä toimistolle. Lisätietoja golfin säännöistä ja tasoituksen määräytymisperusteista saa tarvittaessa sääntö- ja tasoitustoimikunnalta tai Suomen Golfliiton nettisivuilta www.golf.fi


Sääntö- ja tasoitustoimikunnan puolesta,
Tonja Tynys