Golfauton käyttö kilpailuissa

KoskiGolf - Kilpatoimikunnan ohje golfauton käyttöön kilpailuissa

Tämä ohje koskee kaikkia niitä KoskiGolfin kentällä pelattavia kilpailuita,

  • joissa kilpailijat maksavat osallistumismaksun
  • joiden kilpailukutsussa ei ole erikseen toisin mainittu jo ennen ilmoittautumisen alkamista


KoskiGolfin kilpailussa noudatetaan Suomi Golfin Kilpailukäsikirjan (2020->) mukaista ohjeistusta golf-auton käytöstä, käsikirjan kohdat 9.1 ja 9.2.

Ohje tiivistettynä:

OHJE GOLFAUTON KÄYTTÖÖN KILPAILUSSA

  • Kilpailujen kilpailumääräykset edellyttävät, että pelaajien tulee täyden kierroksen aikana kulkea jalkaisin. Kyseisen kilpailun kilpailutoimikunta voi lääketieteellisin perustein myöntää poikkeusluvan siinä mainituin perustein golfauton käyttöön kilpailussa. Golfauton käytöstä ei saa koitua luvan saaneelle tarpeetonta etua muihin kilpailijoihin verrattuna. Liikuntarajoitteisille suositellaan annettavaksi golfauto käyttöön, jos se on lääketieteellisesti perusteltua ja tarpeellista. Pelaajan on kyettävä esittämään golfauton tarpeestaan lääkärintodistus.

  • Kierroksen aikana golfautoa saa käyttää ainoastaan luvan saanut pelaaja. Kukaan muu (caddie, toinen pelaaja ja muu henkilö) ei saa matkustaa golfautossa tai käyttää sitä mihinkään tarkoitukseen.

  • Golfautoa saa käyttää ainoastaan pelaajan ja hänen mailojensa kuljettamiseen eikä muita välineitä tai tavaroita saa kuljettaa kuin niitä, jotka pelaaja normaalisti kantaa kävellessään kilpailussa. Jos pelaajalla on caddie, pelaajan varusteita ei saa kuljettaa golfautolla (eli caddien tulee kuljettaa pelaajan varusteet ja caddien tulee kävellä kentällä). Caddieta käyttävä pelaaja saa kuitenkin kuljettaa golfautossa yhtä mailaa, jota hän aikoo käyttää seuraavassa lyönnissään tai käytti edellisessä lyönnissään.

  • Golfautolla saa ajaa golfkentän alueilla, joilla kilpailunjohtaja sen sallii. Tähän voivat vaikuttaa sääolosuhteet samoin kuin turvallisuusolosuhteet, jotka voivat edellyttää, että golfauton käyttöoikeus rajoitetaan vain ajoteille tai muutoin määritellyille alueille kentällä. Kilpailunjohtajalla on myös mahdollisuus kieltää kokonaan golfauton käyttö edellä mainittujen syiden perusteella.

  • Käyttöoikeuden saaneen pelaajan tulee itse huolehtia asianmukaisen golfauton hankkimisesta käyttöönsä.

  • Golfauto on osa pelaajan varusteita ja kaikki golfsäännöt, paikallissäännöt ja kilpailumääräykset, jotka liittyvät pelaajan varusteisiin, ovat voimassa sitä koskien.

Pelaajan rikkoessa yllä mainittuja määräyksiä voi kilpailun toimikunta rangaista pelaajaa. Mahdollisia rangaistuksia ovat varoitus, yhden lyönnin rangaistus, yleinen rangaistus tai kilpailusta sulkeminen.