Eerolan Golfkeskus

Väyläesittelyt

Alta näet kaikkien väyliemme esittelyt.

VÄYLÄ 1: Ruukin Paana

Katso väylän esittelyvideo tästä

Alunperin kansa nimitti tehtaita "ruukeiksi" (Kymmene bruk) ja rata oli "paana" - luistinratakin. Kymiyhtiön osuus golfkentän syntyvaiheessa oli ratkaisevaa laatua. Tämä on tavallaan kuin "omistuskirjoitus".

Avausväylä on pitkähkö par 4. Avauslyönti kannattaa pitää vasemmalla ja pelata näin oikealla oleva vesi pois. Väyläbunkkeri on laakea ja siitä pääsee etenemään hyvin. Lähestymislyönti kannattaa suunnata viheriön vasemmalle puoliskolle tai tarvittaessa hieman lyhyeksi. Pitkäksi tai viheriön oikealle puolelle ei kannata missata lyöntiä. Griini on kaksitasoinen, joten lipun ollessa edessä vältä liian pitkää lähestymislyöntiä.

VÄYLÄ 2: Kyöperilä

Katso väylän esittelyvideo tästä.​​​​​​​

Iitin pitäjän Kyöperilän kylään, nykyiselle Voikkaalle tuli ensimmäinen asukas Pekka Juhonpoika v. 1556. Kyöperilän koskea on myöhemmin ruvettu sanomaan Voikkaankoskeksi.

Par 4 väylä, jonka avauslyöntiä kannattaa hetken miettiä, koska väylän oikealla puolella on out-raja. Mikäli driveri toimii tarkasti, niin anna palaa. Muuten kannattaa valita joko väyläpuu tai hybridi. Lähestymislyönti perille asti bunkkerista johtuen. Hyvä vaihtoehto on suunnata lähestyminen keskelle viheriötä. Griini on suhteellisen tasainen, joten pitemmänkin putin upottaminen onnistuu.

VÄYLÄ 3: Tykkimäki

Katso väylän esittelyvideo tästä.

Vanhassa kartassa tällä paikalla oleva nimi. Joen ylitse tulevia torjuvat tykit ovat ilmeisesti sijainneet täällä. Kymijoki oli Ruotsin ja Venäjän välisenä rajana vv. 1734–1812.

Väylä kaartuu voimakkaasti vasemmalle ja taitekohtaan on rakennettu 3 bunkkeria. Mikäli niihin joutuu, niin griinille pääsy toisella lyönnillä on todella hankalaa. Varmin tapa on lyödä avaus bunkkerien oikealle puolelle väylälle. Pitkälyöntiset vetävät avauksen draw-kierteellä suoraan bunkkereiden yli väylälle. Lähestyminen ei saa suuntautua oikealle eikä pitkäksi, koska jyrkkä rinne vie pallon kauas, jopa out-rajalle saakka. Viheriö viettää tulosuuntaan alaspäin ja vasemmalle, mutta on muuten suhteellisen tasainen.

VÄYLÄ 4: Väkkärä

Katso väylän esittelyvideo tästä.​​​​​​​

Lähin naapurimme on radan toisella puolella sijaitseva kaupunginosa, jonka kansa nimitti Väkkäräksi. 1970-luvulla syntyi laaja omakotiasutus. Väylän muotokin myötäilee nimeä.

Väylä kaartuu oikealle ja vasemmalla avausta vaanii kaunis Kymijoki. Avaus driverilla, jos se toimii hyvin. Väyläpuulla tai hybridilläkin pääsee kohtuullisen lähestymismatkan päähän. Lähestymistä ei kannata lyödä pitkäksi tai missata vasemmalle. Pidä lähestyminen siis pituussuunnassa keskellä viheriötä, muuten pallo karkaa helposti joko oikealle tai vasemmalle viheriön ulkopuolelle. Greeni on voimakkaasti muotoiltu ja kaksitasoinen, joten hieman lyhytkin lähestyminen on turvallinen ratkaisu.

VÄYLÄ 5: Kuukerpalli

Katso väylän esittelyvideo tästä.

Vuoden 1900 tienoilla rakennettiin Voikkaalle kallioiselle mäelle tehtaan yläpuolelle lähelle Virtakiveä vuorineuvos Elvingille komea taloa. Se oli ilmestys mökkirähjien keskellä verantoineen ym. rakenteineen ja kansa rupesi kutsumaan sitä Kuukerpalliksi. Murresana kuukerpalli = kuperkeikka.

Lyhyt par 3 väylä. Greeni kallistuu tulosuuntaa kohti. Turvallinen avaus on lyhyenä greenin vasempaan reunaan tai aivan keskelle. Älä lyö avausta missään nimessä pitkäksi, greenin takana jyrkähkö rinne ja Kymijoki.

VÄYLÄ 6: Kinnaslinja

Katso väylän esittelyvideo tästä.

Noin v. 1885 Kymmene Aktiobolag teetti asemakaavan Kymintehtaalle. Siinä oli kaksi hallitsevaa, pitkää latua. Kansa nimitti toista niistä Kinnaslinjaksi, todennäköisesti sen varrella, lähellä tehdasta sijaitsevan maakauppias Ernst Dahlströmin perustaman tehtaankaupan vuoksi.

Pitkä ja suora par 4 väylä, jolla on tilaa avauslyönnille. Paras linja suoraan väyläbunkkerin yli, mutta kiertääkin voi. Liian pitkä avaukset voivat päätyä väylän kapeimmassa kohdassa olevaan vesiesteeseen. Greenin vasemmalla puolella rinne ja vesieste. Pitkäksi menneistä lyönneistä on hankala saada pelastettua par tulos. Mikäli avaus ei onnistu täydellisesti, älä urheile liikaa kakkoslyönnin kanssa, vaan jätä se hieman lyhyeksi. Greeni on kaksitasoinen, mutta muuten selkeä putattava.

VÄYLÄ 7: Puulaaki

Katso väylän esittelyvideo tästä.

Yhtiö oli ennen vanhaan kansan suussa "puulaaki" (ruots. bolaget), niin Kuusankoskellakin. (Ainakin naisten on tällä väylällä lyötävä melkoinen laaki.)

Keskimittainen par 3 väylä, jossa kaksitasoinen viheriö. Pelaa viheriön alaosaan tai jopa oikealle puolelle, josta on helppo chippi lipun ollessa griinin alemmalla tasolla. Älä missaa griinin vasemmalle puolelle, mistä on vaikea pelastaa par tulos.

VÄYLÄ 8: Kaartee

Katso väylän esittelyvideo tästä.

Kuusaanniemen alueella sijainnut kaunis paikka. Kaarteenlahti on Koskelasta ylävirtaan päin jyrkässä tien mutkassa.

Väyläkumppani: TT-Monitoimipalvelut

Ensimmäinen par 5 väylä, joka kääntyy oikealle. Avauksessa mietittävä lähdetkö hyökkäämään puiden yli kahdella päälle. Jos et lähde kahdella päälle niin vältä väyläbunkkerit ja sijoita avaus väylän taitekohtaan.

Mikäli olet menossa kolmella päälle, kakkoslyönti kannattaa sijoittaa sinulle sopivalle matkalle lipun puoleiselle väylän puoliskolle. Viheriön edessä ja takana vesieste, takana lisäksi jyrkkä rinne. Lähestymisen pitää siis olla sopivan mittainen ja lisäksi on varottava viheriön edessä olevaa syvää bunkkeria. Viheriön keskellä on harjanne, joka tulee ottaa huomioon lähestymisessä.

VÄYLÄ 9: Myllyhuoko

Katso väylän esittelyvideo tästä

Kokonaan uusi ysiväylä otettiin käyttöön 5.8.2019.

Kymijoen rannasta kohti Clubia pelattava par 4 väylä tuo ilmettä koko kenttään. Onnistunut avaus yltää ylämäen päälle, josta avautuu näkymä griinille. Lähestymislyönnissä on hyvä olla tarkkana, sillä oikealla sivulla on bunkkeri ja liian pitkä lyönti voi vieriä lähelle terassia tai kasiväylän tiipaikkaa. Isolta griiniltä avautuu mahtavat näkymät joka suuntaan. Ysiltä matka jatkuu Clubin kautta tai pienen siirtymän jälkeen suoraan takaysille johtavaa tietä pitkin.

VÄYLÄ 10: Rantakulma

Katso väylän esittelyvideo tästä.

Työläiset rakensivat 1910-luvun alkuun mennessä sinne lähes 200 mökkiä. Se oli ainoa työväestön asuinalue, joka ulottui joen rantaan saakka ja vilkas keskus. Nuorison tappelupaikka muodostui alas Kymijoen jäälle, missä otettiin mittaa Kuusaan puolen juipeista. Joltain meni siellä jopa henkikin. Sijaitsee kaupungin keskustassa sillan pielessä Kuusaan vastakkaisella rannalla. Jos pallosi on mennyt viheriön yli, voit joutua rantakulmalaisten kynsiin.

Lievästi vasemmalle alamäkeen kääntyvä par 4 väylä. Avaukselle on hyvin tilaa, joten kaiva ykköspyssy bägistä ja anna palaa. Pitkälle avaukselle oikea suunta on oikean puoleisen väyläbunkkerin yli, muuten avaus kannattaa suunnata väylän kulmakohtaan lähelle vasenta reunaa. Lähestymisessä kannattaa huomioida vasemmalla sijaitseva vesieste ja viheriön takana oleva jyrkkä rinne ja vesieste. Pitkäksi ei siis kannata missään nimessä lyödä, mieluummin hieman lyhyt. Viheriö viettää tulosuuntaan, joten hieman lyhyellä lähestymisellä chippi on suhteellisen helppo. Viheriön kaltevuudesta johtuen poikittaisen putit ovat suhteellisen haastavia.

VÄYLÄ 11: Lappakoski

Katso väylän esittelyvideo tästä.

Viheriön kohdalta on ruopattu komea koski, joen vuolaus antaa aiheen muistaa tätä paikkaa. Vastakkaiselle rannalle perusti maisteri Aug. A. Andersson vuonna 1898 villatehtaan.

Toinen par 5 väylä, joka on taas mahdollista mennä kahdella päälle, mikäli avaus toimii hyvin ja lentää tarpeeksi pitkälle. Mikäli olet menossa kolmella päälle, niin avaa tarkasti väylälle ja sijoita kakkoslyönti ”aukolle”, josta viheriölle ei ole matkaa enää kuin 130 m ja veden yli n. 90 m. Greenille voi mennä myös väylää myöten, jolloin kakkoslyönti pitää olla riittävän pitkä ja mitaltaan tarkka, jottei kolmannella lyönnillä jää puiden katveeseen. Viheriön takana ja vasemmalla on jyrkkä rinne, joita tulee ehdottomasti välttää. Viheriö kallistuu tulosuuntaan nähden vasemmalle, mutta on suhteellisen selkeä putattava.

VÄYLÄ 12: Koppelinnotko

Katso väylän esittelyvideo tästä.

Kymintehtaalaisten ensimmäisenä työväentalona toimi Valkealan Anttilan kylästä Kymintehtaan itäpäähän Koppelinnotkoon siirretty vähäinen mökki, jonka ympärille rakennetun työväentalon viimeinen vaihe toteutettiin vasta vuonna 1917. Väylän notkossa on kastelujärjestelmän "pumppukoppeli".

Väyläkumppani: RI-Plan Oy

Lyhyt par 4, joka kääntyy jyrkästi oikealle ylämäkeen. Tällä väylällä sattuu ja tapahtuu. Pelaa avaus niin pitkälle väylää kuin mahdollista. Kulmassa on korkeita puita, jotka estävät lähestymiset tehokkaasti, mikäli avaus on liian lyhyt ja liikaa oikealla. Jos jokin menee avauksessa pieleen niin nöyrry ja sijoita kakkoslyönti väylän päätyyn. Lähestyminen tapahtuu lyhyeltä matkalta ylämäkeen tulosuuntaa kohti viettävälle viheriölle. Pitkäksi menneistä lyönneistä parin pelastaminen on vaikeaa, varsinkin jos lippu sijaitsee griinin yläosassa.

VÄYLÄ 13: Mörkölinja

Katso väylän esittelyvideo tästä.

Vuoden 1885 asemakaavan toista pääkatua ruvettiin kutsumaan Mörkölinjaksi. Yhden selityksen mukaan synkkä kuusikko oli mörköjen asuinsija, toisen mukaan linjalle näkynyt suutari Outisen mökin valo oli mörön silmä ja kolmannen mukaan miehet pelottelivat naisväkeä pimeällä linjalla.

Pitkä ja vaikea (HCP 1) par 4 väylä, jonka oikealla puolella on OB. Monet pelaavatkin väylän tavoitellen bogey-tulosta. Hyvällä avauksella mahdollisuus tavoittaa viheriö kahdella lyönnillä. Griini on voimakkaasti kaksitasoinen. Mikäli lippu on alhaalla, niin käytä rinnettä hyväksesi lähestymiseen ja älä lyö pitkäksi bunkkeriin. Helpompi tapa on jättää lyönti hieman lyhyeksi. Alatasolla viheriö on kupera ja tulosuunnassa kapea. Mikäli lippu on ylhäällä, niin lähestyminen on selkeämpi, mutta pitkässä lähestymisessä on varottava oikealla vaanivaa out-rajaa. Ylätasanne on selkeämpi putata kuin alatasanne.

VÄYLÄ 14: Miehonlinna

Katso väylän esittelyvideo tästä.

Viheriötä vastapäätä sijaitsevan jyrkän kallioisen saaren alkuperäinen nimi on juuri tämä. Perimätieto kertoilee arveluita muinaislinnasta, johon vetäydyttiin vainolaiselta turvaan. Tästä ei liene todisteita. Joen toisella puolella on Valkealassa Miehon kylä. Saaren nykyinen nimi on muuten Pukkisaari.

Keskimittainen par 3 väylä, jossa lyönnin suuntaus on erityisen tärkeä. Viheriön molemmilla puolilla sekä takana on vesieste. Oikealla este alkaa heti griinin ulkopuolelta ja vasemmalla este on kauempana, mutta puut saattavat haitata kakkoslyöntiä. Viheriö on suhteellisen tasainen putata ja viettää tulosuuntaan nähden oikealle.

VÄYLÄ 15: Huhdantaus

Katso väylän esittelyvideo tästä.

Alkuperäinen Eerolan paikannimi on Huhta. Huhta on tarkoittanut kaskea, mutta huhkiminen on myös liittynyt riiheen ja puimiseen. Maanviljelyksen perinne säilyy golfväylän nimessä.

Oikealle kääntyvä par 5 väylä, jonka avaus on mielenkiintoinen. Valkoisilta ja keltaisilta avaus voidaan sijoittaa väylää oikealle kääntyvään mutkaan kiertäen kulmassa olevat puut vasemmalta puolelta. Pitkä kakkoslyönti vaatii hieman rohkeutta, koska väylä on suhteellisen kapea ja oikealla on oja ja sen takana OB. Mikäli olet menossa neljällä päälle, kiertäminen kannattaa aina. ”Risk&Reward” avaus suunnataan suoraan veden yli väylälle niin pitkälle oikealle kuin rahkeet riittävät. Hyvällä avauksella on mahdollisuus mennä kahdella päälle. Lähestyminen tapahtuu hieman nostetulle viheriölle. Pitkäksi ei kannata lyödä, koska viheriön takana olevasta metsästä voi olla haastavaa pelastaa par tulos. Griini on lievästi kaksitasoinen takaosan ollessa korkeammalla.

VÄYLÄ 16: Korsunnotko

Katso väylän esittelyvideo tästä.

Joulukuussa 1939 talvisodan alettua koko Kymijokivarsi linnoitettiin. Näitä rakenteita on säilynyt enää Tavastilassa ja täällä Kuusaanniemessä. Väylän oikealla puolella on kolme korsua, joista kaksi oli valmista ja kolmas hieman kesken. Kattorakenteet ovat lahonneet ja suojakivet pudonneet sisään. Töissä oli n. 1 000 miestä.

Väyläkumppani: Lisäpalvelu

Pitkä, leveä ja suora par 4 väylä. Taas ykköspyssyllä urku auki avaukseen, jotta kakkoslyönti lyhenee ja helpottuu. Lähestymisessä ei isompia ongelmia, viheriön vasemmalla puolella bunkkeri, takana ja oikealla raffia. Lippua on helpoin lähestyä griinin edestä tai etuosasta. Viheriö suhteellisen tasainen, mutta takaosastaan voimakkaammin muotoiltu.

VÄYLÄ 17: Jauhoropakko

Katso väylän esittelyvideo tästä.

Alkuperäinen Eerolan paikannimi. Mahdollisesti hirsien ja muun sahauspaikalle jääneen purun vettynyt alue.

Väyläkumppanio: EKO Kaari

Lyhyt par 4 väylä, joka on mahdollista lyödä yhdellä päälle. Tosin ennen griiniä on vesieste. Driverilla voi myös lyödä greenin oikealle tai vasemmalle puolelle riippuen lipun paikasta. Kahdella päälle avaus kannattaa lyödä välttäen väyläbunkkereita molemmin puolin siten, että jäljelle jää oma lempimatka. Lähestymisessä turvallisin vaihtoehto on lyödä pallo keskelle griiniä riippumatta lipun paikasta. Viheriö on tulosuunnassa kapea ja kallistuu tulosuuntaa kohden.

VÄYLÄ 18: Litviikkilaani

Katso väylän esittelyvideo tästä.

1890-luvulta lähtien äidit lapsineen tulivat tilipäivinä tehtaan portille miehiään vastaan, jotta ehtivät saada talousrahat, ennen kuin mies lähti juopottelemaan. (ruots. likvid = tili). Tästä kehittyi sitten torikauppa, koska käteistä rahaa oli liikkeellä. Kymintehtaan "litviikkilaani" oli tehtaan yläpuolella tasanteella. Maalaisia tuli lähipitäjistä tuotteitaan myymään ja sinne ilmestyi myös ammattimaisia kauppiaita, rihkamakauppiaita ja helppoheikkejä. Laaneilla vallitsi hilpeä markkinatunnelma. Tällä väylällä luetaan käteen tili pitkästä aherruksestasi, voipa käydä niin, että "tili tuli – tili meni!"

Pitkä par 5 väylä, jonka pelaamiseen on taas useita vaihtoehtoja. Jos driveri toimii, niin voi tavoitella ojan oikealla puolella sijaitsevan väylän päätä tai jopa ojan vasemmalla puolella alkavaa väylää. Kakkoslyönnissä varo väyläbunkkereita, jotka voivat tehokkaasti estää etenemisen. Mikäli olet menossa neljällä päälle, niin avaus väylän alkuosaan ja lempimailoilla siitä viheriölle asti.

Viheriö on suhteellisen pitkä (50 m), joten lipun paikasta riippuen kokonaismatka vaihtelee yllättävän paljon. Griini on keskiosastaan suhteellisen kapea ja sitä vartioi yhteensä kolme bunkkeria, jotka sijaitsevat molemmin puolin. Viheriö viettää takaosastaan alaspäin, joka kannattaa ottaa huomioon lähestymisissä. Muuten viheriö ei ole kovin voimakkaasti muotoiltu.