Edustuspelaajat

Kilpailutoimikunnan nimeämillä edustuspelaajilla on oikeus hakea kulukorvauksia oman kategoriansa korvausperusteiden ja korvauskaton puitteissa kotimaassa tapahtuvista kilpailuista.


Vuoden 2024 edustuspelaamisen korvaukset ja kriteerit.


KosG:n edustuspelaajien kriteerit ja korvaukset 2024

Kaudella 2024 tuen edellytyksenä on tavoitteellinen lajiharjoittelu.

Hakemuksessaan Pelaaja kuvaa nykyisen tasonsa pelaajana ja näkemyksensä millä osa-aluilla ovat hänen vahvuutensa, ja millä osa-alueilla hänellä on kehitettävää. Hakija kertoo lyhyesti mitkä ovat hänen tavoitteensa kauden ensimmäiselle puoliskolle, sekä millaisella harjoitussuunnitelmalla kausi alkaa.
Kauden aikana Pelaaja pitää harjoituspäiväkirjaa, ja suunnittelee tulevat harjoitukset kehityksensä mukaisesti. Pelaaja esittää harjoituspäiväkirjansa touko-, kesä- ja heinäkuun lopulla kilpatoimikunnan ilmoittamalle henkilölle.

Nuorimpien hakijoiden vanhemmat voivat avustaa hakijaa hakemuksen ja harjoituspäiväkirjojen täyttämisessä ja suunnitelman tekemisessä. Hakijan ikä huomioidaan hakemusta käsitellessä.

Lisäksi Pelaajalta edellytetään:
• KosG:n kotiseurajäsenyyttä ja pelioikeutta Koskigolfin kentällä 2024
• Osallistuminen seuran toimintaan/talkootyöhön vähintään kahdessa tapahtumassa (n. 4 h/tapahtuma) vuoden 2024 aikana
• Osallistuminen seuran mestaruuskilpailuihin omassa- tai yleisessä sarjassa
• Urheilijamaista ja asiallista käytöstä, golfetiketin ja -sääntöjen noudattamista. Pelaajalta odotetaan asiallista käytöstä myös sosiaalisessa mediassa (netiketti).
• Kuvaaminen kilpailutapahtumissa ja kuvien toimittaminen toimistolle uutisointia varten.Edustuspelaajaksi hakeminen

Edustuspelaajahakemus on palautettava 5.5.2024 klo 12:00 mennessä sähköpostilla mika.niinimaki@koskigolf.fi otsikoksi: Edustuspelaajahakemus. Hakemuslomake löytyy tästä alta tai voit täyttää hakemuksen nettilomakkeena.

Edustuspelaajahakemus

netissä

Edustuspelaajahakemus

ladattava


Edustuspelaajien nimeäminen

Kilpailutoimikunnan nimeämä toimikunta käsittelee määräaikaan jätetyt edustuspelaajahakemukset ja julkaisee edustuspelaajiksi nimetyt pelaajat kotisivuilla 12.5.2024 mennessä. Hakemus joka ei sisällä ehtojen mukaisia suunnitelmia hylätään automaattisesti. Kilpailutoimikunnalla on oikeus poistaa pelaaja kesken kauden tämän sopimuksen ja etujen piiristä, mikäli pelaaja ei täytä kullekin kategorialle asetettuja ehtoja tai rikkoo tekemäänsä edustuspelaajasopimusta. Vastaavasti kilpailutoimikunta voi nostaa uuden pelaajan aiemmin nimettyjen joukkoon.


Kulukorvaushakemukset

Kilpailutoimikunnan nimeämillä edustuspelaajilla on oikeus hakea kulukorvauksia oman kategoriansa korvausperusteiden ja korvauskaton puitteissa kotimaassa tapahtuvista kilpailuista. Kulukorvauksia haetaan seuran kotisivulta löytyvällä kulukorvauslomakkeella. Lomakkeeseen on liitettävä kaikki anottavaan korvaukseen liittyvät kuitit. Kulukorvaushakemukset toimitetaan KosG:n toimistoon. Hyväksytyt korvaukset maksetaan elo-, syys- tai lokakuussa hakemuksessa ilmoitetulle tilille mikäli hakija on täyttänyt edustuspelaajalle määritellyt ehdot. Kauteen 2024 liittyvät kulukorvaushakemukset on jätettävä toimistoon viimeistään 2.10.2024.


Edustuspelaajienkategoriat ja korvaukset

Edustuspelaaja voi kuulua vain yhteen kategoriaan. Useampaa Touria pelaavan pelaajan tulee valita ensisijainen Tour, miltä hän hakee kauden aikana kulukorvauksia kategorian korvauskaton puitteissa. Edustuspelaajilla on henkilökohtaiseen harjoittelukäyttöön myönnetty koko kauden kestävä range-pallojen käyttöoikeus. Kortin väärinkäytöstä seuraa edustuspelaajaetujen välitön menetys. Mikäli edustuspelaaja ei ole kauden loppuun mennessä suorittanut velvoitteitaan voidaan hänelle jo maksetut korvaukset periä takaisin. Juniorien osalta osan velvoitteista voi suorittaa myös juniorin huoltaja.

Juniorit

Juniorit A-kategoria
Juniorit A-kategorian pelaajilla tulee olla nimetty pelioikeus KosG:iin. Juniorit A-kategoriaan valitaan maksimissaan 6 poikaa ja 6 tyttöä/vuosi, muihin kategorioihin voidaan valita max. 10 pelaajaa/kategoria.
• FJT pelaajat
• Harjoitus- ja kilpailumaksut sekä max. 3 polettia/kilpailupäivä
• Majoituskuluja 30 eur/vrk kilpailupäiviltä (majoituskulut maksetaan mikäli kilpailupaikka on yli 100 km päässä kotiosoitteesta)
• Korvauskatto 880 euroa


Juniorit B-kategoria
• Future Tour pelaajat
• Harjoitus- ja kilpailumaksut sekä max. 3 polettia/kilpailupäivä
• Korvauskatto 440 euroa


Lisäksi kaikkiin edellisiin kategorioihin kuuluville:
SM LP-, RP- ja Joukkue-kilpailut
• Harjoitus- ja kilpailumaksut sekä max. 3 polettia/kilpailupäivä


KosG voi jakaa stipendejä kauden aikana menestyneille junioripelaajille.

Aikuiset

KosG:n edustuspelaajat valitaan hakemusten perusteella. Edustuspelaajaksi valittavalla tulee olla nimetty pelioikeus KosG:n kentälle ja kotiseura tulee olla KosG.

Naiset/Miehet
Naiset/Miehet -kategorian pelaajilla tulee olla nimetty pelioikeus KosG:iin. Naiset/Miehet -kategoriaan valitaan maksimissaan 4 pelaajaa/vuosi.
• Finnish Tour
• Pelaajalla pitää olla kategoria ennen kauden alkua, jotta hänet hyväksytään
• Harjoitus- ja kilpailumaksut sekä max. 3 polettia/kilpailupäivä
• Majoituskuluja 30 eur/vrk kilpailupäiviltä (majoituskulut maksetaan mikäli kilpailupaikka on yli 100 km päässä kotiosoitteesta)
• Korvauskatto 880 euroa

Joukkue SM-kilpailut, sekä muut henkilökohtaiset SM-kilpailut erikseen sovittaessa.

Mid Tour tai Finnish Senior Tour
Mid Tour tai Finnish Senior Tour -kategorian pelaajilla tulee olla nimetty pelioikeus KosG:iin ja kotiseuran tulee olla KosG.
• Pelaajalla pitää olla kategoria ennen kauden alkua jotta hänet hyväksytään edustuspelaajaksi
• Korvauksia voi hakea henkilökohtaisista virallisista SM-kilpailuista (Mid ja M50/N50)
• Harjoitus- ja kilpailumaksut sekä max. 3 polettia/kilpailupäivä
• Majoituskuluja 30 eur/vrk kilpailupäiviltä (majoituskulut maksetaan mikäli kilpailupaikka on yli 100 km päässä kotiosoitteesta)
• Korvauskatto 220 euroa

Joukkue SM-kilpailut kaikissa Mid ja Sr. -sarjoissa erillisen sopimuksen mukaan.