Kilpailumääräykset

Oheiset kilpailumääräykset ovat voimassa kaikissa Koski-Golf ry:n kilpailuissa, ellei kilpailukutsussa tai ennen kilpailua jaettavissa kilpailukohtaisissa lisämääräyksissä ole muuta mainittu.


Osallistumisoikeus kilpailuihin

Kilpailuihin osallistuminen edellyttää Suomen Golfliiton jäsenseuran jäsenyyttä ja voimassaolevaa jäsen- ja tasoituskorttia. Ulkomaalaiselta ei edellytetä suomalaisen seuran jäsenyyttä.

Ammattilaiset voivat osallistua avoimiin ja sisäisiin kilpailuihin. Ammattilaiset kilpailevat avoimissa kisoissa ainoastaan scratch-sarjan palkinnoista amatöörien kanssa. Jos ammattilainen pelaa samassa joukkueessa amatöörin kanssa avoimessa kisassa, voi joukkue kilpailla ainoastaan scratch-palkinnoista. Seuran sisäisiin kisoihin voivat osallistua kaikki seuran jäsenet.

Avoimissa kilpailuissa palkintojen saamisen edellytyksenä on voimassa oleva WHS-tasoitusjärjestelmän mukainen tasoitus.


Kilpailun johtaja ja startteri

Kilpailun johtaja vastaa kilpailun kulusta, tuloksista ja palkintojenjaosta. Kilpailun johtaja voi toimia myös kilpailun tuomarina. Kilpailun johtaja ei voi osallistua itse johtamaansa kilpailuun. Startteri voi osallistua kilpailuun, jossa toimii lähettäjänä, kuitenkin siten että hän itse pelaa viimeisessä lähtöryhmässä. Kauden päättävissä kinkkukisoissa myös kilpailun johtaja saa osallistua yhteislähtökisaan.


Korkein kilpailussa käytettävä tasoitus

Kilpailuissa naisten ja miesten korkein slope-tasoitus on 36, ellei kilpailukutsussa ole muuta ilmoitettu.


Pelimuoto ja sarjat

Kilpailukutsussa ilmoitetaan kunkin kilpailun ajankohta, kilpailusarjat, pelimuodot, erikoiskilpailut, osallistumisoikeudet ja kilpailumaksut.


Rajoitukset

Viikonloppuna järjestettäviin avoimiin kilpailuihin voidaan ottaa enintään 120 pelaajaa. Pelaajat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä, jollei kilpailukutsussa toisin mainita. Yhteislähtökisoihin voidaan kilpailutoimikunnan päätöksellä ottaa enemmän pelaajia siten, että kilpailukierros sujuu kohtuullisessa ajassa (esim. Juhannuskisa, avajais- ja päätöskisa).


Ilmoittautuminen ja kilpailumaksu

Pelaaja on yksin vastuussa ilmoittautumisestaan. Ilmoittautuminen on sitova, mikäli sitä ei peruta ilmoittautumisajan puitteissa. Ilmoittautuminen kilpailuun tapahtuu caddiemasterille (henkilökohtaisesti, puhelimitse, tai sähköpostitse) tai nettisivuilla ilmoitettavan linkin kautta. Ilmoittautua voi aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kilpailun alkua. Lähtöaikaa voi toivoa aikaisin tai myöhään. Muita toivomuksia ei huomioida, koska lähtöjärjestys arvotaan. Ilmoittautumisaika päättyy kaksi päivää ennen kilpailun alkua klo 12.

Jälki-ilmoittautuneiden hyväksymisestä kilpailuun päättää ainoastaan kilpailutoimikunta. Periaatteena on se, että jälki-ilmoittautuneita otetaan ainoastaan osanottonsa peruuttaneiden tilalle. Jälki-ilmoittautuneiden valintaperuste on ensisijaisesti ilmoittautumisjärjestys.

Kilpailumaksu on maksettava ennen kilpailun aloittamista. Kilpailusta poisjäämisen tulee tapahtua hyväksyttävästä syystä, jollainen on esim. sairastuminen tai perhetapahtuma. Huono sää tai sopimaton starttiaika eivät ole hyväksyttäviä syitä. Kilpailumaksu peritään aina, mikäli peruutus tapahtuu starttiaikojen arvonnan jälkeen. Poisjäämisestä pitää ehdottomasti aina ilmoittaa ennen kilpailun alkamista caddiemasterille.


Käytettävät tiiausalueet

Ellei toisin ilmoiteta, kilpailuissa miehet käyttävät keltaisia tiipaikkoja ja naiset punaisia tiipaikkoja. Enintään 12-vuotiaat pojat ja yli 70-vuotiaat miehet voivat valita halutessaan punaisen tiipaikan. Valittaessa poikkeava kilpailutii määräytyy kilpailutasoitus valitun tiin slopen mukaisesti. Iäksi lasketaan se ikä, jonka pelaaja täyttää kyseisenä vuonna.


Kilpailun peruuttaminen ja keskeyttäminen

Kilpailutoimikunta voi peruuttaa avoimen kilpailun, jos ilmoittautuneita on alle 40. Muiden kilpailujen peruuttamisesta päättää ainoastaan kilpailutoimikunta.

Mikäli pelaaja joutuu keskeyttämään kilpailun pakottavista syistä, tulee kilpailun keskeyttämisestä ja sen syystä ehdottomasti ilmoittaa caddiemasterille ja kilpailunjohtajalle. Tuloskortti on palautettava myös pelaajan keskeyttäessä kilpailun. Kilpailumaksua ei palauteta.


Arvonta

Lähtöryhmät arvotaan ilmoittautumisajan päättyä. Aikatoivomuksena voidaan huomioida vain aikainen tai myöhäinen lähtöaika. Lähtöajat ovat saatavilla internetistä osoitteesta http://koskigolf.fi/pelaamaan ja caddiemasterin toimistosta.


Myöhästyminen

Pelaajan on oltava valmiina aloittamaan pelaaminen viimeistään silloin, kun on hänen lähtöaikansa. Jos pelaaja myöhästyy lähtöajastaan alle viisi minuuttia, saa hän aloitusreiälle kahden lyönnin rangaistuksen, reikäpelissä seuraa reiän menetys. Jos pelaaja myöhästyy yli viisi minuuttia, on rangaistuksena pelistä sulkeminen (sääntö 5.3). Golfetiketti edellyttää, että palaaja on lyöntipaikalla viimeistään viisi minuuttia ennen lähtöaikaansa.


Pelinopeus

Mikäli pelaajaryhmä jää kilpailuun annetusta aikataulusta ja muiden kuin ensimmäisen kilpailuryhmän kyseessä ollessa enemmän kuin lähtövälin verran edellä pelaavasta ryhmästä ja hidastelu ei johdu ohituksesta, voidaan ryhmä tai yksittäiset pelaajat asettaa aikatarkkailuun. Aikatarkkailusta ilmoittaa kilpailun tuomari tai kilpailun johtaja koko ryhmälle. Mikäli pelaaja käyttää lyöntiinsä aikatarkkailuun joutumisensa jälkeen enemmän kuin 40 sekuntia siitä, kun on hänen vuoronsa pelata palloa, saa pelaaja rangaistuksen säännön (5.6) mukaisesti: - Rangaistus ensimmäisestä rikkeestä: yhden lyönnin rangaistus, - Rangaistus toisesta rikkeestä: Yleinen rangaistus, joka on lisänä ensimmäisen rikkeen rangaistukselle, - Rangaistus kolmannesta rikkeestä: Tuloksen hylkääminen.


Ryhmän tavoiteaikataulu kilpailuissa

Tii 1

Tii 2

Tii 3

Tii 4

Tii 5

Tii 6

Tii 7

Tii 8

Tii 9

0.00

0.14

0.28

0.42

0.56

1.06

1.20

1.31

1.48


Tii 10

Tii 11

Tii 12

Tii 13

Tii 14

Tii 15

Tii 16

Tii 17

Tii 18

2.00

2.14

2.32

2.46

3.00

3.10

3.28

3.42

3.56Tuloskortit

Kierroksen jälkeen tuloskortit palautetaan viipymättä allekirjoitettuina caddiemasterille.


Ratkaisut tasatilanteessa

Reikäpeli

Jos reikäpeli on tasan ennalta määrätyn reikämäärän jälkeen, on peliä jatkettava välittömästi reikä reiältä, kunnes toinen pelaajista voittaa reiän. Tasoituksellisissa reikäpeleissä tasoitukset astuvat uudelleen voimaan.


Lyöntipeli

Tasoituksettomassa kilpailussa tasatilanne ratkaistaan tuloskortin viimeisten väylien tuloksen matemaattisella vertailulla järjestyksessä: 36, 18, 9, 6, 3 viimeistä reikää, - viimeinen reikä, - ja lopuksi arpa.

Tasoituskisassa tasatilanteessa voittaa pienemmän pelitasoituksen omaava pelaaja. Jos pelitasoituskin on sama, ratkaistaan voittaja kuten tasoituksettomassa kisassa.

Kaikissa seuran mestaruuskilpailuissa ratkaistaan 1. sija välittömästi suoritettavalla sudden death -uusinnalla lyöntipelin säännöin väylillä 1 ja 2. Voittajan on pelattava aina pallo reikään saakka. Uusintaan joutuva pelaaja on oikeutettu saamaan vähintään 15 minuutin valmistautumistauon.


Golfautot ja moottoroidut kärryt

Golfauton käyttö kilpailuissa on kielletty. Moottorikäyttöisen mailakärryn käyttö on sallittu. Kilpailutoimikunta voi kuitenkin lääketieteellisin perustein sallia golfauton käytön kilpailuissa.


Etikettirikkomukset

Kilpailutoimikunta tai tuomari voi etikettirikkomuksissa huomauttaa, varoittaa ja lopuksi sulkea pelaajan pelistä. Vakavissa rikkeissä voidaan pelaaja sulkea pelistä välittömästi. Lisäseuraamuksista päättää pelaajan kotiseuran kapteeni.


Koski-Golf ry, Kilpailutoimikunta