Koski-Golf ry:n vuosikokouksessa päätettävät asiat:

Tänä vuonna valitaan seuralle 4 johtokunnan jäsentä.
Puheenjohtaja: Vuodesta 2020 seuran puheenjohtajana on toiminut Timo Tuuri. Seuran puheenjohtaja valitaan aina kahden vuoden välein. Timo Tuuri valittiin edellisenä vuonna jatkokaudelle, joten puheenjohtajaa ei tänä vuonna valita.

Kapteeni: Myös seuran Kapteeni valitaan kahden vuoden välein. Kapteenina on toiminut vuodesta 2021 Kari Sipiläinen. Myös Kapteeni valittiin viime vuonna, joten kapteenia ei tänä vuonna valita.

Erovuorossa olevat johtokunnan jäsenet:
• Hanna Tiihonen (Junioritoimikunta)
• Marleena Kuitikka (Naistoimikunta, Ladykapteeni)
. Pekka Vesanto (sääntö- ja tasoitustoimikunta)
Lisäksi valitaan Pasi Hukkasen tilalle uusi jäsen (senioritoimikunta)

Erovuorossa oleva voidaan valita jatkokaudelle.
Seuraavat henkilöt ovat ilmoittautuneet ehdokkaiksi johtokuntaan.
Johtokuntaan ovat ehdolla: Tiia Inkilä, Marleena Kuitikka, Pekka Vesanto ja Jarno Viljakainen.

Kaikki edellä ilmoitetut paikat ovat avoinna ja niihin voi ilmoittautua ehdolle etukäteen Koski-Golfin toimistoon.
Sääntöjen mukaan luonnollisesti myös paikan päällä voidaan ehdottaa jäseniä ehdolle johtokuntaan.

Johtokunnan jäsenten roolit ja tehtävät:
Seuran säännöt määrittelevät ainoastaan seuraavat roolit; johtokunnan puheenjohtaja ja kapteeni. Lopulliset tehtäväalueet ja niiden lopullisen vastuujaon kaudelle 2024 ja 2025 määrittelee ja päättää uusi johtokunta.

Johtokunnan ja hallituksen tehtävät
Jotta tiedämme ketä äänestää ja mihin äänestää, kertaamme miten seura ja yhtiö toimivat.
Golfyhteisöämme johtaa seuran (Koski-Golf ry.) johtokunta ja golfyhtiön (Kuusankosken Golfkeskus Oy) hallitus.
Karkeasti työnjaon voi jakaa seuraavasti:

Koski-Golf ry:n johtokunta vastaa pääasiassa seuraamme (jäsenet) koskevista asioista ja toiminnoista, kuten juniori- ja valmennustoiminta, naistoiminta, senioritoiminta, avoimet kilpailut ja tapahtumat jne.

Kuusankosken Golfkeskus Oy:n hallitus (osakkeenomistajat) puolestaan vastaa palveluista ja kaikkeen omaisuuteen, kuten kenttään, klubiin ja niiden hoitoon liittyvistä asioista. Esimerkiksi kaikki kenttätyöntekijämme ovat yhtiön palkkalistoilla. Sen sijaan esim. caddiemasterit ovat seuran (Koski-Golf ry) palkkalistoilla ja seura maksaa myös osan toiminnanjohtajan ja palvelupäällikön palkoista. Kuusankosken Golfkeskus Oy toimii yhdessä yrittäjien kanssa, jotka tuottavat mm. proshop, alkeiskurssi- ym. opetus- ja valmennuspalveluja.

Yhdistyksen säännöt määrittelevät johtokunnan jäsenten määrän (puheenjohtaja, kapteeni ja kuusi -kahdeksan muuta jäsentä), jäsenyysajan, sekä vastuualueet, mm. puheenjohtajan ja kapteenin osalta jne.

Viime vuosien käytäntö on osoittanut, että seuran sääntöjen määräämien roolien lisäksi, jokaisella vastuualueella, (esim. kilpailutoiminta, senioritoiminta jne.) on hyvä olla vastuuhenkilö johtokunnassa. Kyseinen vastuuhenkilö vastaa oman vastuualueensa toimintasuunnitelmasta, toimintasuunnitelman toteutuksesta ja taloudesta.

Operatiivisesti toimintaa pyöritetään yhdessä toimikunnan kanssa, jonka valittu johtokunnan jäsen muodostaa. Toimikunnan koko vaihtelee tarpeen mukaan. Toimikuntien valmistelemat toimintasuunnitelmat hyväksyy vuosikokous. Seuran toimintaa johtaa puheenjohtaja yhdessä toimikuntien kanssa. Toiminnanjohtaja ja muu seuran palkattu henkilöstö tukevat toimikuntien toimintaa.

Yhtiön puolella taas yhtiön hallitus ohjaa ja antaa tavoitteet sekä suuntaviivat toimitusjohtajalle, joka on vastuussa yhtiön operatiivisesta toiminnasta. Toimitusjohtaja pyörittää koko yhtiön palvelutuotantoa yhdessä palkatun henkilöstön ja yrittäjien kanssa. Hänen tukenaan hallituksen lisäksi on mm. hallituksen alaisuudessa toimiva kenttätoimikunta.

Miten johtokunta valitaan?

Seuran johtokunnan jäsenet valitaan aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan, mukaan lukien puheenjohtaja ja kapteeni. Joka vuosi siis 3–4 jäsentä on erovuorossa. Jos joku johtokunnan jäsenistä eroaa kesken kauden, valitaan seuraavassa virallisessa kokouksessa hänen loppukaudelleen uusi johtokunnan jäsen.
Johtokunnan paikat täytetään seuran vuosikokouksessa.
Johtokunnan jäsenet valitaan vuosikokouksen yhteydessä – periaatteella jokaisella läsnä olevalla jäsenellä on yksi ääni. Johtokunnan jäseneksi voidaan ehdottaa ketä tahansa seuran jäsentä.
Koski-Golf ry:n (seuran) kokouksessa ovat äänioikeutettuja kaikki läsnä olevat jäsenet.

Koski-Golf ry:n säännöissä ei ole mainintaa mahdollisuudesta äänestää valtakirjalla.
Kokouksessa käsitellään myös Koski-Golf ry:n toimintakertomus ja toimintasuunnitelmat sekä tilinpäätös.
​​​​​​​